Webaktuel
  SOLVENT HASTANE YAZILIMI İş Ortaklığı
 

Neden Otomasyon ? Hastane otomasyonu, bilişim teknolojilerini en uygun şekilde kullanarak, hastanelerde yaşanan sorunlara çözüm getirmek amacıyla kullanılan yüksek teknoloji sistemidir. Günümüzde işletmeler, yönetimde ve diğer birimlerde, hizmet ve faaliyetlerin yürütülmesinde etkin ve süratli kararlar alabilmek için bilgilere çok kısa bir süre içerisinde ulaşmak zorundadırlar. Ülkemizde her alanda olduğu gibi hastanelerde de bilgisayardan ve onun getirdiği teknolojilerden yararlanılmaktadır. Ayrıca her geçen gün doküman tespiti, derlenmesi ve kontrol altına alınması gibi işlemler, yeni metot ve tekniklere göre düzenlenmekte ve yeni otomasyon sistemleri geliştirilmektedir. Bu ve benzeri gelişmelerle, hastanelerde bilginin denetimi ve kontrolü son yıllarda önem kazanmaya başlamıştır. 1980'lerin başında bilgisayar kullanımının yaygınlaşmasıyla bugünkü anlamında otomasyon kavramı ortaya çıkmıştır. Bunun en güzel tespit ve örnekleri, devasa bir binanın izlenmesi ve denetimi veya bir fabrikadaki üretim sürecinin izlenmesi ve denetimi olarak gösterilebilir ve tüm bu denetimler sadece bir kişisel bilgisayar kullanılarak gerçekleştirilebilir Otomasyon teknolojilerinin gelişimi bir taraftan maliyetleri azaltırken diğer taraftan da işlem süreçlerini kısaltmakta ve doğru yapılmasını sağlamaktadır. Bir hastane için, hastalarının bilgilerini güvenilir biçimde saklamak ilk amaçlardan biridir. Bununla birlikte hastaneler hastalarına en iyi, güvenilir ve hızlı hizmeti verirken zaman, para ve bilgi kaybını da bertaraf etme isteğindedir. Bu amaç ve istekler doğrultusunda büyük bir işgücü potansiyelini kullanmak yerine basit ve doğru teknolojiyi kullanmak en uygun çözümdür. İdeal bir hastane yönetimi için ideal bir HBYS(Hastane Bilgi Yönetim Sistemi) kaçınılmazdır.

Neden SOLVENT? “Nihayet Evraksız Hastane” ilkesiyle yola çıkan SOLVENT Hastane Bilgi Yönetim Sistemi’nin amacı, hastane birimleri arasında uyumlu ve kusursuz çalışma ortamını sağlamaktır. Birimler arasında veri akışı düzenlenerek bilgiye anında erişilmekte ve kayıplar engellenmektedir. SOLVENT’in uygulanması ile, zaman ve insan gücü’nden tasarruf sağlanarak güçlü finansman alt-yapısı ile yüksek verimlilik elde edilir.

Hastane Bilgi Sistemleri (HBS) sadece hastane içi süreçleri etkileyen ve bu süreçlerden etkilenen bir yapı olmayıp diğer sistemlerle de veri alışverişi yapan sistemlere dönüşmüştür. Bu nedenle SOLVENT HBYS veri tabanında yer alan tüm verilerin gerektiğinde kullanılmak üzere başka bir veri tabanına eksiksiz aktarılması, ihtiyaç duyulacak başka verilerin ( Kimlik Paylaşım Sistemi (KPS), Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemi (ÇKYS), elektronik Faturalama Süreçleri (MEDULA), vb ) diğer sistemlerden hastane sistemine elektronik olarak aktarılması, sisteme veri aktarabilecek cihazların sistemle entegrasyonu, hastane içi iş akış süreçlerinin iyileştirilmesi, kaynak tasarrufu sağlanması gibi beklentilere de cevap vermektedir.

SOLVENT çok kullanıcılı ortamlarda herhangi bir uygulama ve kullanım zorluğu olmaksızın, hız ve performansta bir olumsuzluk yaşatmaz. Süreklilik arzeden hastane gibi kuruluşlarda duraksız hizmet sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Veri tabanı bütünlüğünü ve güvenliğini koruyacak her tür denetim SOLVENT HBYS de mevcuttur. Sistem performansı kullanıcı sayısından etkilenmemektedir. Hastanelerde sistem devreye alınmadan uzmanlarımız tarafından sistematik bir analiz süreci gerçekleştirilir. Analiz sonucu doğrultusunda kurumun gereksinimlerine cevap verecek, hastaneye özel çözümler geliştirilir. Hasta ve her türlü hastane işlemlerine uygun tasarlanan modüllerimizin kullanımı için temel düzeyde bilgisayar bilgisi yeterlidir. SOLVENT HBYS kullanıcı hatalarını minimuma indirgemektedir. HBYS içerisinde yer alan tüm modüller yetkilendirmeye bağlıdır. Türkiye’de hastanelerin çözüm bekleyen sorunları için SOLVENT' e geçiş ilk adımı oluşturacaktır.

 
Bayi Girişi
 
 
Biz Kimiz? Benim B2B'im Bayilik Başvurusu
E-Ticaret Başvurusu Site Haritası Nasıl Bayi Olabilirim
Teslimat ve Sevkiyat Garanti Koşulları İade Koşulları
Ödeme Seçenekleri Banka Bilgileri Adsl İş Ortaklığı
Arıza Talep Formu Mail Order Formu Adsl Başvuru Formu
Alışveriş Yardımı Sipariş Sonrası Şikayetler
Hastane Yazılımı İnsan Kaynakları İletişim
 
Sebil Bilgisayar | Akay Caddesi No:12/1-2-3 Bakanlıklar - Ankara / Türkiye | Tel:+90(312) 417 36 30(pbx) | Fax: +90(312) 425 98 22